Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Thông tin chi tiết của tài liệu Mối quan hệ nhượng quyền - nhận quyền cho bạn biết tình hình kinh doanh nhượng quyền của mình…

PropertyValue
Tên:Mối quan hệ nhượng quyền - nhận quyền cho bạn biết tình hình kinh doanh nhượng quyền của mình…
Mô tả:Quan hệ nhượng quyền kinh doanh là một thuật ngữ được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa người nhượng quyền kinh doanh và người được nhượng quyền kinh doanh. Thông thường, mối quan hệ tích cực xác định độ quan hệ giữa bên mua và bên bán tốt và điều ngược lại chỉ mối quan hệ không tốt giữa người mua và người bán quyền kinh doanh.
Tên file:moi-quan-he-nhuong-quyen.DOC
Dung lượng: 125.5 kB
Kiểu file:DOC (Mime Type: application/msword)
Người đăng:Mars
Ngày đăng: 27/01/2010 23:58
Người xem:Tất cả mọi người
Lần xem:1302 Lần xem
Cập nhật lần cuối lúc: 27/01/2010 23:59
Trang chủ:http://www.khokienthuc.com