Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Thông tin chi tiết của tài liệu Brand Gap

PropertyValue
Tên:Brand Gap
Mô tả:

Một trình bày hết sức cô động và súc tích về một trong những quan điểm quản lý nhãn hiệu. Cơ bản nhưng thật sự có ích cho mọi người bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý thương hiệu.

Marty Neumeier is president of a San Francisco-based brand consultancy, Neutron LLC

Tên file:Brand-gap.ppt
Dung lượng: 3.9 MB
Kiểu file:ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint)
Người đăng:Mars
Ngày đăng: 28/01/2010 00:05
Người xem:Tất cả mọi người
Lần xem:1649 Lần xem
Cập nhật lần cuối lúc: 28/01/2010 00:05
Trang chủ:http://www.khokienthuc.com