Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Thông tin chi tiết của tài liệu Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu

PropertyValue
Tên:Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu
Mô tả:Ngày nay hầu hết các công ty hay tổ chức kinh doanh lớn đều có nhiều thương hiệu khác nhau. Thuật ngữ “Kiến trúc thương hiệu” (brand architecture) chỉ sử dụng trong bối cảnh một tổ chức kinh doanh quản lý nhiều thương hiệu khác nhau (có thể dịch là “phương pháp quản trị đa thương hiệu”).
Tên file:ktth-phuong-phap-quan-tri-da-thuong-hieu.doc
Dung lượng: 42 kB
Kiểu file:doc (Mime Type: application/msword)
Người đăng:Mars
Ngày đăng: 27/01/2010 23:44
Người xem:Tất cả mọi người
Lần xem:1667 Lần xem
Cập nhật lần cuối lúc: 27/01/2010 23:47
Trang chủ:http://www.khokienthuc.com