Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Sử dụng Outlook để nhận và gửi mail của Yahoo bằng YPOPs

In
Zensoft Website - Sử dụng Outlook để nhận và gửi mail của Yahoo bằng YPOPs Yahoo là dịch vụ thư tín phổ biến và có độ tin cậy rất cao khi gửi nhận mail, tuy nhiên Yahoo không hỗ trợ POP3 cho các tài khoản miễn phí nên bạn không thể sử dụng Outlook Express để duyệt email. Nhưng với chương trình YPOPs, trở ngại trên được loại bỏ hoàn toàn. Yahoo là dịch vụ thư tín phổ biến và có độ tin cậy rất cao khi gửi nhận mail, tuy nhiên Yahoo không hỗ trợ POP3 cho các tài khoản miễn phí nên bạn không thể sử dụng Outlook Express để duyệt email. Nhưng với chương trình YPOPs, trở ngại trên được loại bỏ hoàn toàn.  

Cài đặt chương trình YPOPs

Chương trình được download tại đây

Sau đó ta cài đặt bình thường và cứ đồng ý với các lựa chọn mặc định của chương trình, sau khi cài đặt thành công biểu tượng chương trình sẽ xuất hiện tại Taskbar.

Cấu hình YPOPs

Nhắp đúp vào biểu tượng chương trình trên Taskbar, cửa số Configure YPOP3 xuất hiện, ta nên chọn các thành phần cấu hình theo thứ tự sau:

a. Receiving Email

Download Email Category: cho biết ta định lấy về các thư thuộc loại nào:

    +Unread : lấy về các thư chưa đọc trong hòm thư.

    +Flagged : chỉ lấy về các thư đã được đánh dấu cờ trong hòm thư Yahoo (nhớ lại là trong hòm thư Yahoo ta có thể dùng ký hiệu cờ để đánh dấu các thư đáng lưu ý).

    +All : lấy tất cả các thư. 

Message Limit: cho biết số lượng email định lấy về, nếu không muốn hạn chế số lượng email lấy về trong từng phiên kết nối ta chi việc hủy dấu tích ở mục Apply mesage to limit mà không cần quan tâm đến con số bên trên, còn nếu muốn giới hạn số email nhận về ta gõ con số dự kiến vào mục Maximum number of emails to download per pass, sau đó tích vào mục Apply limit to mesage list. Ở bài viết chúng tôi giới hạn số lượng email một phiên nhận theo mặc định là 40.

Mark mesages as unread on Yahoo Mail Server: Mặc nhiên các thư trên hòm thư Yahoo khi được chương trình YPOPs lấy về sẽ được mail server của Yahoo coi là đã đựợc đọc (ta chưa đọc nhưng POPs đã thay ta đọc), vì thế khi bạn truy cập Yahoo từ webmail (cách truy cập thông thường) sẽ thấy các email của mình dường như đã có ai đọc (nó đổi màu ở subject), để giữ nguyên hiện trạng chưa đọc ta chỉ cần tích vào mục này.

 Empty Bulkmail on exit
: nếu lựa chọn chương trình sẽ xoá tất cả các thư trong mục Bulkmail khi thoát (không nên chọn vì như trên đã nói không phải mọi thư nằm trong bulkmail đều là thư linh tinh).

  Empty trash on exit: nếu lựa chọn chương trình sẽ xoá tất cả các thư nằm trong thùng rác (trash tương tự như RecycleBin trong Windows), ta nên chọn mục này.

b. Download Folders:


Cho biết bạn sẽ nhận thư từ các thư mục nào trong hòm thư Yahoo, dĩ nhiên ta sẽ chọn ít nhất là thư mục Inbox. Tuy nhiên không phải mọi thư trong Bulk Mail đều là thư linh tinh nên nếu cần ta có thể chọn cả Bulk Mail bằng cách tích vào. Nếu trong hòm thư Yahoo bạn đã mở thêm các thư mục mới thì hãy gõ tên thư mục đó và chọn add. Ở hình minh hoạ 2 cho biết ta chỉ chọn các thư trong thư mục Inbox và Bulk.

 

c. Sending Email:

Dấu tích duy nhất tại mục này cho phép các thư khi gửi đi sẽ đựoc lưu thêm một bản tại thư mục Sent trên hòm thư Yahoo của bạn. Đề nghị chọn.

d. Session:

Thời gian của phiên làm việc, nên để mặc định là 12000 giây

e. Network:

Cho biết các chương trình có hiệu lực khi  được gán địa chỉ IP nào, ta nên chọn IP là 127.0.0.1 (đây chính là IP localhost), thiết lập cổng POP3 là 110 và chọn SMTP với cổng 25.

Các mục khác: bạn nên để mặc định, trường hợp mạng của bạn có sử dụng Proxy thì cần điền các thông tin Proxy chính xác vào mục Proxies

Sau khi hoàn tất các mục trên ta chọn OK, kết thúc cấu hình cho YPOPs

Cài đặt tài khoản Yahoo trong Outlook Express.

Bạn chạy chương trình Outlook chọn Tools  >> Account >> Mail >> Add Mail

Tại cửa sổ Dispaly Name gõ tên giao dịch của bạn, bấm next tới cửa sổ mail gõ địa chỉ email của bạn (dạng username@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

Bấm next tới cửa sổ email server tại đây điền 127.0.0.1 vào cho cả thông số POPSMTP, bấm Next tới cửa sổ tiếp theo bạn có thể nhập password và lưu password nếu muốn. Finish để kết thúc.

Nhắp đúp vào tài khoản 127.0.0.1 (nếu không nhìn thấy hãy mở Tools - Account), tại Tab Server chọn My Server Requires Authentication, tại thẻ Advanced chọn Leave a copy of mesage on server để luôn lưu lại một bản trên mailserver giúp bạn có thể nhận thư ở nhiều máy khác nhau.

 

Vậy là đã xong và từ đây các bạn có thể duyệt và viết mail yahoo bằng Outlook rồi. Chúc các bạn thành công!

Written by :
TonyTran
TonyTran
 

Related news items:
Newer news items:
Older news items: