Sunday, Jun 24th

Bạn đang ở: Kiến Thức Quản Lý Thủ Thuật - Tiện Ích Chuyển đổi định dạng Excel 2003 sang Excel 2007
Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Interner Marketing Manager

Chuyển đổi định dạng Excel 2003 sang Excel 2007

Email In

Chuyển đổi định dạng Excel 2003 sang Excel 2007Excel 2007 có tính tương thích ngược, nghĩa là Excel 2007 có thể mở được các file *.xls được tạo ra bởi các phiên bản của ứng dụng Excel trước đó (Excel 2000, Excel 2003). Tuy nhiên, nếu bạn không chuyển đổi định dạng các file này sang định dạng Excel 2007, bạn sẽ không sử dụng được những tính năng nâng cao của bộ Office mới này....

Nếu bạn mở một file excel phiên bản trước đó, Excel sẽ chuyển vào chế độ tương thích và trên thanh tiêu đề của Excel có dòng [Compatibility Mode]

 

Chế độ tương thích


Để chuyển đổi sang định dạng Excel 2007, ta làm như sau:
1. Mở tập tin xls (Excel) cần chuyển đổi
2. Nhấp chuột lên

nút Office nằm trên cùng của góc trái phía trên màn hình

>> Chọn

Convert

 

 

Chuyển đổi định dạng sang Excel 2007


3. Nhấp OK để reload lại tập tin đã chuyển đổi

Written by :
utut
 

Related news items:
Newer news items:
Older news items: